Extra: Leiderschapsstijlen

Tenzij je ondernemer bent krijg je te maken met een leidinggevende: Chefs, teamleiders, managers of gewoonweg de baas. Iedere leidinggevende heeft een eigen stijl van leiding geven. We zetten er vier op een rij:

Leiderschapsstijlen
  1. Overtuigend. De leidinggevende is standvastig en weet wat er moet gebeuren en legt ook uitgebreid uit waarom hij doet wat hij doet.
  2. Directief. De leidinggevende geeft aan wat er moet gebeuren en hoe ze dat moeten doen. Hij legt niet uit waarom hij doet wat hij doet.
  3. Consulterend. De leidinggevende legt de beslissingsbevoegdheid neer bij zijn team, onderling zullen zij tot een besluit komen en deze overleggen ze met de leidinggevende. De leidinggevende blijft eindverantwoordelijk.
  4. Samenbrengend. De leidinggevende is formeel de leider door taken, bevoegdheid en verantwoordelijkheid. Maar hij legt de beslissingsbevoegdheid en de verantwoordelijke ook bij zijn team neer. Gezamenlijk komen ze tot een besluit.
Doe de leiderschapsstijl en kom er achter wat voor leidinggevende jij bent.

1. Wat voor leiderschapsstijl heb jij?
2. a. Wat is een positief punt van je leiderschapsstijl?
b. Wat is een negatief punt van je leiderschapsstijl?
3. Zou je later een leidinggevende functie willen? Leg uit waarom.