Afbeelding Europese Unie
Foto: Markus Spiske

Europese Unie

De Europese Unie is een samenwerking van landen in Europa die op heel veel gebieden met elkaar samenwerken. Een idee dat begon met zes landen (waaronder Nederland) en uitgroeide tot 27 landen op dit moment.

Wat moet ik weten en kunnen?
  • Weten waarom de Europese Unie is opgericht.
  • Uitleggen wat de Europese Unie doet.
  • Weten hoe de Europese Unie wordt bestuurd.

A. Waarom is de Europese Unie opgericht?

De Europese Unie is een samenwerking tussen landen in Europa. Wanneer je met elkaar samenwerkt, heb je elkaar ook nodig. En als je iemand nodig hebt, dan maak je er geen ruzie mee. Met dat idee is de Europese Unie, na de Tweede Wereld oorlog, ontstaan. Bekijk deze video van SchoolTV over waarom de Europese Unie is opgericht.

Opdracht 1

A) Bekijk de video van SchoolTV eerst! Waar staat EGKS voor?

B) Waarom zijn die ‘K’ en die ‘S’ zo belangrijk voor het ontstaan van de Europese Unie?

C) Leg in twee zinnen uit waarom de Europese Unie is opgericht.

Opdracht 2

Bekijk de video van SchoolTV eerst! Wat betekent het om vrij te kunnen reizen voor mensen en goederen in de praktijk?

B. Wat doet de Europese Unie?

De Europese Unie is opgericht als “interne handelsmarkt”, oftewel de landen die lid zijn van de Europese Unie hebben open grenzen. Daardoor gaat het importeren en exporteren van personen en goederen gemakkelijk. Maar de Europese Unie doet meer:

Opdracht 3

A) Noem twee wetten uit de video die dankzij de Europese Unie in Nederland gelden.

B) Er is veel kritiek op de regel dat de wetten van de Europese Unie belangrijker zijn, dan die van de landen zelf. Hoe zou dat komen?

Opdracht 4

Iedereen merkt wel iets in zijn dagelijks leven van de Europese Unie. Wat merk jij in je dagelijks leven van de Europese Unie?

C. Wie bestuurt de Europese Unie?

Het bestuur van de Europese Unie is best ingewikkeld en nog niet zo heel democratisch. Laten we toch een poging doen:

Je kunt de Europese Commissie dus vergelijken met het kabinet. Het Europees Parlement met de Tweede Kamer. Het belangrijkste verschil is dat de Raad van Ministers de eindbeslissing neemt. In de Raad van Ministers zitten alle vertegenwoordigers van de EU-landen, pas als zij het met elkaar eens zijn gaat de Europese Commissie de wet uitvoeren.

Opdracht 5

Is de Europese Unie democratisch? Leg in je antwoord uit waarom je dit wél of niet vindt.

Opdracht 6

Maak een schema van de bovenstaande video om te verduidelijken welke stappen er worden genomen tot er een Europese wet is.