Afbeelding De Gemeente
Foto: Sander Weeteling

De gemeente

Beslist het parlement van Nederland ook over met het aanleggen van een stadspark in jouw gemeente? En is de minister verantwoordelijk voor de verlichting bij jou in de straat? Nee, dat regelt de gemeente!

Wat moet ik weten en kunnen?
  • Weten hoe een gemeente wordt bestuurd.
  • Uitleggen wat de taken van een burgemeester zijn.
  • Weten wat er op het gemeentehuis gebeurd.

A. De Gemeentepolitiek

Iedere stad of dorp maakt deel uit van een gemeente, vaak is dit een stad met de daaromheen liggende dorpen. Aan het hoofd van een gemeente staat een burgemeester, die samen met zijn wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente vormt. Dit dagelijks bestuur noemen we het College van Burgemeester en Wethouders. Nederland telt in totaal 355 gemeenten. Dat betekent dus ook 355 burgemeesters!

Opdracht 1

Zoek op wie de burgemeester is van jouw gemeente.

A) Noem de naam en hoe lang de burgermeester zijn burgemeestersambt in jouw gemeente al bekleed.

B) Ben je de burgemeester al eens tegengekomen? Zo ja, waar was dat?

Het College van B&W bepaalt niet wat er veranderd moet worden in de gemeente, dat doen de inwoners van de gemeente zelf. Ook bij de gemeente worden er namelijk volksvertegenwoordigers gekozen, we noemen ze gemeenteraadsleden.

Opdracht 2

A) Bekijk de video hierboven. Hoe komt een gemeente aan gemeenteraadsleden?

B) Wat zijn onderwerpen waar de gemeenteraad zich mee bezighoudt?

De gemeenteraadsleden zitten samen in de gemeenteraad, vergelijkbaar met de Tweede Kamer die het land bestuurd:

Volksvertegenwoordiging
Land
Tweede Kamer
Provincie
Provinciale staten
Gemeente
Gemeenteraad

De gemeenteraadsleden hebben zich, net als Tweede Kamerleden, aangesloten bij politieke partijen. Dit kunnen partijen zijn die ook actief zijn in de Tweede Kamer, zoals de VVD, PvdA en het CDA. Maar er zijn ook partijen die alleen in jouw gemeente bestaan, zoals de Partij van de Ouderen in Amsterdam, Leefbaar Rotterdam in Rotterdam of Breda ’97 in Breda, dit noemen we lokale partijen.

Opdracht 3

Onderzoek welke politieke partijen vertegenwoordigd zijn in jouw gemeente.

A) Welke landelijke politieke partijen doen er mee?

B) Zijn er ook lokale partijen? Noem ze.

B. De burgemeester

De burgemeester is belangrijk in de politieke besluitvorming binnen de gemeente: hij is namelijk de voorzitter van het College van B&W én de gemeenteraad. Hij is ook de eerste vertegenwoordiger van de gemeente: hij knipt lintjes door, ontvangt gasten en bezoekt de 100-jarigen van zijn gemeente.

De burgemeester is daarnaast ook verantwoordelijk voor de veiligheid en de openbare orde in zijn gemeente: wanneer er een ernstig misdrijf is gepleegd, er sprake is van een gevaarlijke situatie of de openbare orde wordt verstoord, grijpt de burgemeester in door de politie in te schakelen.

Burgemeester Groningen weigert club Koemannen
De oefenwedstrijd tussen FC Groningen en Everton hangt aan een zijden draad. Burgemeester Peter den Oudsten wil de wedstrijd op 22 juli verbieden. Met de club van Ronald en Erwin Koeman komen honderden supporters mee naar Groningen. De burgemeester maakt zich grote zorgen over de openbare orde en veiligheid. Den Oudsten heeft donderdag de gemeenteraad laten weten dat de wedstrijd niet door kan gaan.
Bron: Dagblad van het Noorden, 2017

Opdracht 4

A) Noem drie taken van een burgemeester.

B) Welke taak is van toepassing op het nieuwsartikel hierboven. Leg uit waarom.

Opdracht 5

Zoek zelf een nieuwsartikel waar een andere taak van de burgemeester naar voren komt. Vermeld de bron en de taak die hierbij hoort.

C. Gemeentehuis

In het gemeentehuis zijn de ambtenaren voor de gemeente aan het werk: ze schrijven aan nieuwe (beleids)plannen, geven vergunningen af om te (ver)bouwen en zorgen dat mensen de juiste subsidies en uitkeringen krijgt.

Een belangrijk onderdeel van de gemeente is de “Gemeentelijke Basis Administratie”. De gemeentes houden de administratie van inwoners in Nederland bij. Je haalt je paspoort en rijbewijs bij het gemeentekantoor, maar geeft ook de geboorte van je kind aan bij de gemeente.

Opdracht 6

Wanneer heb jij met de gemeente te maken (gehad)? Geef hiervan twee voorbeelden.

 

Jouw feedback