Afbeelding Tweede Kamer
Foto: Husky

De Tweede Kamer

Je hebt ongetwijfeld al van de Tweede Kamer gehoord. Misschien heb je er zelfs met school een bezoek aan gebracht. In de Tweede Kamer worden belangrijke zaken voor het land besloten. Hoog tijd om te snappen wat ze nu precies doen “daar in Den Haag”.

Wat moet ik weten en kunnen?
 • Uitleggen hoe de Tweede Kamer werkt.
 • Uitleggen wanneer iets van algemeen belang is.
 • Weten welke partijen er in de Tweede Kamer zitten.

A. Wat doet de Tweede Kamer?

In de Tweede Kamer zitten volksvertegenwoordigers. Zij zijn door het volk gekozen om beslissingen te nemen over hoe we het land willen besturen. Ze hebben hiervoor twee taken.

Twee taken van de Tweede Kamer
Wetgevende taak
Wanneer het kabinet met een wetsvoorstel komt, beslist de Tweede Kamer of we dit invoeren. Ook kan een Kamerlid zelf met een wetsvoorstel komen.
Controlerende taak
Wanneer de Kamerleden horen over problemen in het land, stellen ze hierover vragen aan ministers. Wanneer 30 Kamerleden dezelfde zorgen hebben, kunnen ze de minister naar de Tweede Kamer laten komen om uitleg te geven.

De Tweede Kamer behandelt onderwerpen die van algemeen belang zijn. Dat wil zeggen, onderwerpen die voor veel mensen belangrijk zijn. Zoals welke medicijnen gratis zijn, welke onderwerpen je op school moet behandelen, maar ook waar een nieuwe snelweg aangelegd moet worden of hoe we omgaan met vluchtelingen die naar ons land komen.

Opdracht 1

A) Kijk op NPO Politiek of er op dit moment een debat in de Tweede Kamer is. Waar gaat dit debat over?

B) Kijk op Debat Gemist van de Tweede Kamer naar het meest recente debat. Waar ging dit debat over?

C) Omschrijf bij vraag A of B uitgebreid wat je ziet. Vertel bijvoorbeeld over de zaal, het aantal mensen, hoe praten ze met elkaar.

Opdracht 2

Welke taak hoort bij welke nieuwskop?

A) “Baudet en Wilders willen zondag debat met de minister”

B) “Tweede Kamer ontevreden, maar Staatssecretaris Visser mag blijven”

C) “Tweede Kamer wil geen 16-minners meer als maaltijdbezorger op straat”

D) “Kamervoorstel over verbod laagvliegen JSF haalt het niet”

B. Wat zijn de Tweede Kamerverkiezingen?

De volksvertegenwoordigers komen in de Tweede Kamer door de Tweede Kamerverkiezingen. Eens in de vier jaar komt er een nieuwe Tweede Kamer. Nederland staat dan een aantal weken in het teken van de verkiezingen. Er hangen borden met posters van politieke partijen, er zijn debatten op tv en je komt misschien politici tegen in de stad.

Opdracht 3

De video hierboven legt uit wat er allemaal gebeurd bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Zet de volgende stappen van de Tweede Kamerverkiezingen in de juiste volgorde:

1. Er is een nieuwe Tweede Kamer.
2. Partijen sluiten samen een regeerakkoord
3. Partijen gaan campagne voeren: op straat en via de media.
4. Mensen stemmen op een politieke partij.
5. Uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen.
6. Partijen maken een partijprogramma.

Opdracht 4

We gaan een woordenboek maken. Geef zelf de betekenis van de volgende woorden:

 • Coalitie
 • Fractievoorzitter
 • Kandidatenlijst
 • Lijsttrekker
 • Lijsttrekkersdebat
 • Partijleider
 • Politieke partij
 • Stemrecht
 • Stembureau
 • Tweede Kamer

C. Welke partijen zitten er in de Tweede Kamer?

Er zijn 150 zetels (plekken) te verdelen in de Tweede Kamer. Tweede Kamerleden zitten namens een politieke partij in de Tweede Kamer, maar krijgen op naam een eigen zetel. Dat wil zeggen, dat de zetel in de Tweede Kamer van hen is en niet van de politieke partij.

Op dit moment zijn er 13 politieke partijen in de Tweede Kamer: VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50Plus, SGP, DENK en Forum voor Democratie.

Opdracht 5

Gebruik de Tweede Kamer-special (of de linkjes hierboven) om de volgende vragen te beantwoorden:

A) Welke partij wil geen uitbreiding meer van de Europese Unie?
B) Welke partij wil een vriendelijker asielbeleid en kinderen niet uitzetten?
C) Welke partij wil de doodstraf invoeren?
D) Welke partij komt specifiek op voor oudere mensen?
E) Welke partij wil Chinees, Arabisch en Turks verplicht op school aanbieden?
F) Welke partij wil alleen nog maar militaire vredesmissies?
G) Welke partij wil minder regels voor bedrijven?
H) Welke partij wil abortus voorkomen?
I) Welke partij wil dierentuinen afschaffen?
J) Welke partij heeft Rob Jetten als fractievoorzitter?
K) Welke partij wil dat er een dienstplicht geldt voor alle jongeren?
L) Welke partij heeft een meeuw in het logo?
M) Welke partij heeft 9 zetels in de Tweede Kamer?

Wanneer een Tweede Kamerlid een meningsverschil heeft met zijn politieke partij en om die reden uit de partij stapt. Dan mag hij de zetel in de Tweede Kamer houden. Soms zitten er dus naast partijen ook enkele personen in de Tweede Kamer.

Oud-VVD-fractielid Van Haga neemt Kamerzetel mee

Wybren van Haga blijft in de Tweede Kamer. Nadat hij twee weken geleden uit de VVD-fractie was gezet, heeft hij besloten als zelfstandig Kamerlid verder te gaan en zijn zetel niet terug te geven aan de VVD. Dat heeft hij gezegd tegen EenVandaag.

Door de beslissing van Van Haga is de regeringscoalitie definitief zijn meerderheid in de Tweede Kamer kwijt, maar volgens Van Haga hoeft het kabinet zich geen zorgen te maken. “Uiteraard steun ik het regeerakkoord”, zegt hij. Bij nieuwe voorstellen zal hij wel zijn eigen afweging maken.

Bron: NOS, 2019

Voor een actueel overzicht van wie er in de Tweede Kamer zit, kijk je op de website van de Tweede Kamer.

Opdracht 6

A) Zoek op internet naar de reden dat Wybren van Haga door de VVD uit de fractie is gezet.

B) Bekijk het actuele overzicht van de Tweede Kamer. Naast kamerlid Van Haga (zie bron) is er nog een “eenmansfractie” (een enkel persoon). Wie is dat?

Opdracht 7

Wat wordt bedoeld met de opmerking: “Door de beslissing van Van Haga is de regeringscoalitie definitief zijn meerderheid in de Tweede Kamer kwijt.”

 

Jouw feedback