Syrië / Migratie

9. Syriërs

In korte tijd zijn er veel Syriërs in Nederland komen wonen. Waren er in 2010 slechts 10.000 Syriërs in Nederland, nu zijn het er ruim 90.000. Het is nog altijd onrustig in Syrië, maar de grootste toestroom van Syriërs lijkt Nederland inmiddels achter de rug te hebben.

Syriërs in Nederland
Afkomst:
Syrië (18,27 miljoen inwoners)
Aantal:
90.771 mensen in Nederland
Reden:
Asielmigratie / Gezinsmigratie
Migratiesaldo 2017:
15.543 mensen erbij in Nederland

Migratiesaldo Syriërs in Nederland
Migratiesaldo Syriërs in Nederland / Bron: CBS, 2019

9.1. Waarom komen de Syriërs naar Nederland?

In Syrië is het oorlog. In 2011 komen burgers in opstand tegen de regering van het land. Er ontstaan diverse rebellengroepen die strijden tegen het regeringsleger. Door de grote onrust weet rebellengroep IS snel en op gruwelijke wijze land te veroveren. Dit resulteerde in een enorme oorlog tussen IS, verschillende buitenlandse legers en het regeringsleger. Steden worden gebombardeerd en er slaan meer dan zes miljoen Syriërs op de vlucht.

Een kwart van degenen die (deels) over land zijn gevlucht, geven aan onderweg meestal buiten te hebben geslapen en vaak onvoldoende eten én schoon drinkwater te hebben gehad. Daarnaast is driekwart onderweg slachtoffer geworden van bijvoorbeeld mishandeling, afpersing of schipbreuk. Driekwart van de statushouders voelde zich tijdens de vlucht naar Nederland nooit veilig.
Bron: SCP, 2018

De meesten kiezen voor een tijdelijk verblijf bij directe buurlanden als Turkije, Pakistan of Oeganda. Anderen trekken door naar Europa voor een beter leven. Veel Syriërs kiezen Nederland als eindbestemming vanwege de kans op een verblijfsvergunning, maar ook het positieve beeld dat ze bij Nederland hebben.

Hoewel de oorlog op zijn eind loopt en er minder directe oorlogsvluchtelingen zijn, groeit het aantal Syriërs nog steeds door gezinsmigratie. Veel Syrische mannen met een verblijfsvergunning halen hun vrouw en kinderen naar Nederland.

Vluchtelingen leren schaatsen.
Vluchtelingen leren schaatsen. / Foto: Caroline Berkhof

9.2. Zijn de Syriërs in goed geïntegreerd?

Het is nog te vroeg om te zien of Syriërs goed integreren. Veel Syriërs zitten nog in, of komen net uit een asielzoekerscentrum. De meesten moeten dan ook nog de stap maken naar werk of studie. Van de Syrische gezinnen die inmiddels een eigen huis hebben gekregen, gaan de meeste kinderen wel naar school.

Vrijwel alle Syriërs doorlopen een taalcursus en een inburgeringstraject. Ze ervaren Nederland als een prettig land en hebben ook goed contact met Nederlanders.

Er liggen nog wel wat uitdagingen voor de groep Syriërs om succesvol te integreren; zo zijn niet alle Syriërs theoretisch opgeleid, hebben veel Syriërs oorlogstrauma’s opgelopen en zit 90% van alle Syriërs nog in de bijstand.

 

Jouw feedback