5. Surinamers

Suriname was tot 1975 onderdeel van het Nederlands Koninkrijk. Bij de onafhankelijkheid stonden Surinamers voor de keuze: blijven of emigreren naar Nederland. Zo’n 300.000 Surinamers besloten de oversteek te maken en een nieuw leven in Nederland op te bouwen.

Surinamers in Nederland
Afkomst:
Suriname (563.402 duizend inwoners)
Aantal:<
351.681 mensen in Nederland
Reden:
Asielmigratie / Gezinsmigratie (voormalig kolonie)
Migratiesaldo 2017:
975 mensen erbij in Nederland

Migratiesaldo Surinamers in Nederland
Migratiesaldo Surinamers in Nederland / Bron: CBS, 2019

5.1. Waarom kwamen de Surinamers naar Nederland?

Suriname was van 1667 tot 1954 een Nederlandse kolonie. En van 1954 tot de onafhankelijkheid in 1975 een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Vanaf 1954 kregen de inwoners van Suriname het recht op een Nederlands paspoort. De eerste Surinamers die hier gebruik van maakten, kwamen naar Nederland om te studeren of te werken. In 1975 werd Suriname onafhankelijk van Nederland. De inwoners van Suriname konden nog tot 1980 gebruik maken van het recht om naar Nederland te emigreren. Dit deden ongeveer 300.000 Surinamers.

Na de staatsgreep van 1980 verslechterde de politieke situatie in Suriname snel; dit zorgde voor een nieuwe groep Surinamers die politiek asiel aanvroeg in Nederland.

Surinaamse Statenleden in Tweede Kamer, 1962
Surinaamse Statenleden in Tweede Kamer, 1962 / Foto: Nationaal Archief/Harry Pot/Anefo

5.2. Zijn de Surinamers goed geïntegreerd?

Tot 1974 hoefden de Surinamers in Nederland niet te integreren, ze hadden immers een Nederlands paspoort en waren vrij om te komen en te gaan. Na 1974 kwamen er echter grotere groepen Surinamers naar hier. De overheid ging toen zorgen voor huisvesting en spreiding over heel Nederland.

Vanwege de slechtere economische situatie in Nederland in de jaren ’80, was er weinig werk, waardoor de meeste Surinamers naar de randstad trokken om daar ongeschoold werk te vinden. Ongeveer 25% van de Surinamers woont in Amsterdam.

Surinamers zijn steeds beter geïntegreerd. Nederland voelt als hun thuisland; ze spreken de taal en kennen de cultuur. Ook als het gaat om opleidingsniveau komen ze goed mee. Daarin verschillen ze maar weinig van de gemiddelde Nederlander.

 

Jouw feedback