Marokko / Migratie

2. Marokkanen

De meeste Marokkanen kwamen in de jaren ’60 naar Nederland om hier te werken. Inmiddels is de groep, met name door gezinshereniging, gegroeid tot meer dan 396.000 Marokkanen in Nederland.

Marokkanen in Nederland
Afkomst:
Marokko (35,74 miljoen inwoners)
Aantal:
396.539 mensen in Nederland
Reden:
Arbeidsmigratie, later gezinsmigratie
Migratiesaldo 2017:
770 mensen erbij in Nederland

Migratiesaldo Marokkanen in Nederland
Migratiesaldo Marokkanen in Nederland / Bron: CBS, 2019

2.1. Waarom kwamen de Marokkanen naar Nederland?

Na 1950 ging de wederopbouw van Nederland zo goed, dat er een tekort was aan arbeidskrachten. Vooral voor ongeschoold werk in de scheepsbouw, de mijnen en de textielindustrie was er geen Nederlander meer te vinden die dat werk wilde doen. Werkgevers zochten dus goedkope arbeidskrachten in het buitenland. In Marokko werden door de overheid “wervingskantoren” opgericht die geschikte arbeidskrachten naar Nederland toe haalden. Dit kwam vooral eind jaren ’60 op gang en duurde tot begin jaren ’70. Er waren zo’n 22.000 Marokkaanse arbeiders in Nederland.

Na vijf jaar verblijf in Nederland kregen de tijdelijke arbeidskrachten het recht om hun gezin naar Nederland toe te halen. Vanwege het gebrek aan welvaart in hun eigen land kozen veel Marokkanen ervoor om een toekomst met hun familie in Nederland op te bouwen. Uiteindelijk groeide de groep Marokkanen uit naar 168.000 in de jaren ’90 en tot meer dan 270.000 in 2001.

Woonruimte gastarbeiders: Vijf Marokkaanse en acht Turkse gastarbeiders op hun kamer(s).
Woonruimte gastarbeiders: Vijf Marokkaanse en acht Turkse gastarbeiders op hun kamer(s). / Foto: Nationaal Archief/Spaarnestad Photo/Peter Mokveld

2.2. Zijn de Marokkanen goed geïntegreerd?

Ongeveer 65% van de Marokkanen in Nederland komt oorspronkelijk uit het Rifgebergte, een bergachtig en ontoegankelijk gebied, ver van de stad. Veel Marokkanen hadden dan ook nauwelijks een opleiding gehad voordat ze in Nederland kwamen werken. Zelfs 80% van de Marokkaanse vrouwen en 38% van de Marokkaanse mannen in Nederland kunnen geen Marokkaans lezen of schrijven.

Vanwege het idee dat de arbeidskrachten hier maar tijdelijk zouden zijn, werd er door de overheid en de fabrieken niet geïnvesteerd in taalcursussen of andere vormen van inburgering. Dat was voor een tijdelijk verblijf in Nederland ook geen probleem. In Nederland kwamen ze ten slotte ongeschoold werk doen.

Dit ging goed, totdat het ongeschoold werk in Nederland zich naar het buitenland verplaatste en er na tientallen jaar van werken in Nederland opeens geen werk meer beschikbaar was. Een deel van de Marokkaanse migranten kwam daardoor in de bijstand terecht.

De Marokkanen zijn veel minder dan de Turken verspreid over heel Nederland. De helft van alle Marokkanen woont in de vier grote steden, waarvan 20% in Amsterdam. Marokkanen hechten ook veel minder dan de Turken aan hun thuisland. Velen concentreren zich op een toekomst in Nederland.

 

Jouw feedback