Voormalig Nederlandse Antillen / Migratie

7. Antillianen

Antillianen komen van de voormalige Nederlandse Antillen. Sinds 2010 spreken we over aparte landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en Caribisch Nederland (Saba, Sint Eustatius en Bonaire). Antillianen hebben een Nederlands paspoort en zijn dus vrij om naar Nederland te reizen. Er zijn op dit moment meer dan 157.000 Antillianen in Nederland.

Antillianen in Nederland
Afkomst:
Voormalige Nederlandse Antillen (283.935 duizend inwoners)
Aantal:
157.114 mensen in Nederland
Reden:
Arbeidsmigratie / Gezinsmigratie (onderdeel Nederlands Koninkrijk)
Migratiesaldo 2017:
1.530 mensen erbij in Nederland

Migratiesaldo Antillianen in Nederland
Migratiesaldo Antillianen in Nederland / Bron: CBS, 2019

7.1. Waarom kwamen de Antillianen naar Nederland?

Vanaf 1954 kregen de inwoners van de voormalige Nederlandse Antillen het recht op een Nederlands paspoort. De Antillianen die daar gebruik van maakten, waren vaak hogeropgeleiden die in Nederland wilden studeren om daarna weer terug te keren naar huis.

In de jaren ’80 en ’90 verslechterde de economische situatie op de Antillen, waardoor een grotere groep Antillianen ervoor koos om een bestaan in Nederland op te bouwen. Tussen 2000 en 2015 kwamen er rond de 100.000 Antillianen naar Nederland.

Zomercarnaval is door Curaçaose en Arubaanse Nederland naar Rotterdam gehaald.
Zomercarnaval is door Curaçaose en Arubaanse Nederland naar Rotterdam gehaald. / Foto: FaceMePLS

7.2. Zijn de Antillianen goed geïntegreerd?

Door de economische slechtere omstandigheden op de Antillen kiezen ook meer Antillianen met een lagere maatschappelijke positie ervoor om naar Nederland te komen. Het zijn Antillianen met maar weinig kansen in Nederland; ze zijn praktisch opgeleid, komen uit gebroken gezinnen of proberen snel geld te verdienen door middel van drugscriminaliteit.

Met name de eerste generatie Antillianen heeft moeite om aan werk te komen. De meeste Antillianen wonen in de randstad, ongeveer 15% van alle Antillianen woont in Rotterdam.

Vanwege het bezit van een Nederlands paspoort hoeven ze niet te voldoen aan een inburgeringsplicht.

 

Jouw feedback