Polen / Migratie

6. Polen

Polen werd in 2004 lid van de Europese Unie, dit geeft de Polen de kans om te wonen en te werken in de EU. Veel Polen kiezen dan ook voor een tijdelijk verblijf in Nederland om geld te verdienen. Het gaat op dit moment om meer dan 173.000 Polen in Nederland.

Polen in Nederland
Afkomst:
Polen (37,97 miljoen inwoners)
Aantal:
173.050 mensen in Nederland
Reden:
Arbeidsmigratie / Gezinsmigratie (Europese Unie)
Migratiesaldo 2017:
8.582 mensen erbij in Nederland

Migratiesaldo Polen in Nederland
Migratiesaldo Polen in Nederland / Bron: CBS, 2019

6.1. Waarom komen de Polen naar Nederland?

In 2004 werd Polen lid van de Europese Unie, dat maakte het voor veel Polen  gemakkelijk om in Nederland te komen wonen en werken. Waren er in 2004 nog rond de 35.000 Polen, dit aantal steeg na 2007 snel tot 111.000 Polen in 2011.

Polen kiezen voornamelijk voor Nederland vanwege het hogere minimumloon. Waar mensen in Polen 503 euro bruto per maand verdienen, kunnen ze in Nederland drie keer zoveel verdienen, namelijk een brutoloon van 1.578 euro per maand.

6.2. Zijn de Polen goed geïntegreerd?

Omdat Polen lid is van de Europese Unie hoeven de Polen niet te voldoen aan de inburgeringsplicht voor een verblijfsvergunning.  Polen integreren moeizaam in de Nederlandse samenleving; ze leven vaak in groepen bij elkaar en houden vaak vast aan de Poolse taal en cultuur. Ze komen daardoor weinig in aanraking met de Nederlandse taal. Door de groei van deze groep, zie je juist dat Nederlandse werkgevers Pools leren spreken en er in iedere grotere stad wel een Poolse supermarkt is te vinden.

Polen zijn grotendeels economisch zelfstandig. Meer dan 75% van de Polen werkt als zelfstandige of voor een baas. Slechts 10% leeft van een uitkering.

 

Jouw feedback