Turkije / Migratie

1. Turken

De meeste Turken kwamen in de jaren ’60 naar Nederland om hier te werken. Inmiddels is de groep, met name door gezinshereniging, gegroeid tot meer dan 400.000 Turken in Nederland. Zij zijn de grootste niet-Nederlandse bevolkingsgroep.

Turken in Nederland
Afkomst:
Turkije (79,81 miljoen inwoners)
Aantal:
404.459 mensen in Nederland
Reden:
Arbeidsmigratie, later gezinsmigratie
Migratiesaldo 2017:
1.111 mensen erbij in Nederland

Migratiesaldo Turken in Nederland
Migratiesaldo in Nederland / Bron: CBS, 2019

1.1. Waarom kwamen de Turken naar Nederland?

Na 1950 ging de wederopbouw van Nederland zo goed, dat er een tekort was aan arbeidskrachten. Vooral voor ongeschoold werk in de scheepsbouw, de mijnen en de textielindustrie was geen Nederlander meer te vinden die dat werk wilde doen.  Werkgevers zochten dus goedkope arbeidskrachten in het buitenland. In Turkije werden door de overheid “wervingskantoren” opgericht die geschikte arbeidskrachten naar Nederland toe haalden. Dit kwam vooral vanaf midden jaren ’60 op gang en duurde tot begin jaren ’70. Er waren toen ongeveer 65.000 Turkse arbeiders in Nederland.

Na vijf jaar verblijf in Nederland kregen de tijdelijke arbeidskrachten het recht om hun gezin naar Nederland toe te halen. Vanwege het gebrek aan welvaart in hun eigen land kozen veel Turken ervoor om met hun familie een toekomst in Nederland op te bouwen. Uiteindelijk groeide de groep Turken uit naar 191.000 in de jaren ’90, tot meer dan 300.000 in 2001.

Woonruimte gastarbeiders: Vijf Marokkaanse en acht Turkse gastarbeiders op hun kamer(s).
Woonruimte gastarbeiders: Vijf Marokkaanse en acht Turkse gastarbeiders op hun kamer(s). / Foto: Nationaal Archief/Spaarnestad Photo/Peter Mokveld

1.2. Zijn de Turken goed geïntegreerd?

Ongeveer 95% van de Turken in Nederland komt uit kleine dorpen of van het platteland in Turkije. De meesten hebben in Turkije weinig of nauwelijks opleiding gehad en zelfs 35% van de Turkse vrouwen in Nederland kan geen Turks lezen of schrijven. Vanwege het idee dat de arbeidskrachten hier maar tijdelijk zouden zijn, werd er door de overheid en de fabrieken niet geïnvesteerd in taalcursussen of andere vormen van inburgering. Dat was voor een tijdelijk verblijf in Nederland ook geen probleem. In Nederland kwamen ze ten slotte ongeschoold werk doen.

Dit ging goed, totdat het ongeschoold werk in Nederland zich naar het buitenland verplaatste en er na tientallen jaar van werken in Nederland opeens geen werk beschikbaar meer was. Een deel van de Turkse migranten kwam daardoor in de bijstand terecht. In de zoektocht naar werk besloten veel Turken een eigen zaak te starten: kleine winkeltjes als minisupermarkten, kebabzaken of telefoonwinkels zijn hiervan bekende voorbeelden.

Turken zijn veel meer dan Marokkanen gericht op het thuisland, zo kijken Turken over het algemeen meer naar de Turkse televisie. Er is een breed verenigingsleven van Turken in Nederland; naast de moskee zijn er ook buurthuizen en politieke verenigingen waarbij veel Turken zijn aangesloten.  De Turkse overheid onderhoudt zelf veel contacten met hun mensen in het buitenland. Zo worden Turken bijvoorbeeld gestimuleerd om te gaan stemmen in Nederland bij Turkse verkiezingen.

 

Jouw feedback