Mediawijs / Methode M

Reclames

Media kunnen niet zonder reclames. Die vormen een belangrijke inkomstenbron. Hoe groter de kans is dat jij door een reclame iets gaat kopen, hoe meer geld een reclame opbrengt voor mediabedrijven. Reclamemakers doen er alles aan om ons te verleiden om producten of diensten te kopen.

Tijdens deze opdracht ga je aan de slag met het onderwerp reclame. We gaan kijken welke reclames er zijn, hoe ze ons proberen te verleiden en welke slimmigheden ze daarvoor gebruiken. Beantwoord de vragen met behulp van de aangeboden bronnen en het internet.

A. Overal en in alle soorten en maten

Ieder gratis medium heeft reclames. De televisie, apps op de tablet, op de radio, tijdschriften, gebouwen langs de snelweg en ga zo maar door. Overal vind je reclames. Ze zijn er dus in alle soorten en maten.

Opdracht 1

Zoek van 10 verschillende media een reclame op. Denk aan een billboard, een reclame in een app, een tijdschriftreclame enzovoorts. Maak er een kleine collage van door middel van screenshots en foto’s van de reclames.

Opdracht 2

A) Wat voor reclame vind je het meest irritant?

B) Wat voor reclame vind je juist leuk?

B. Verleiden

Je wordt iedere dag bedolven onder reclames: Op internet, televisie, radio en ook op straat. Lees dit artikel dat uitlegt welke trucs reclamemakers gebruiken om jou te verleiden tot het kopen van een product.

Opdracht 3

Welke manieren zijn er om iemand te verleiden om een product te kopen?

Opdracht 4

A) Zoek via YouTube drie reclames waarin een manier om iemand te verleiden (uit vraag 3) wordt gebruik. Plak de link in je verslag.

B) Leg bij iedere reclame uit welke verleidingsmethode gebruikt is. 

C. Hoe komt het dat je klikt?

Een belangrijk hulpmiddel voor sites bij het verkopen van reclames zijn algoritmes. Bekijk de onderstaande video over algoritmes:

Opdracht 5

A) Leg in je eigen woorden uit wat een algoritme is.

B) Welke sites maken vooral gebruik van algoritmes?

Opdracht 6

Waarom zijn algoritmes belangrijk voor het verkopen van reclame?

Extra: Zelf een reclamevideo maken

Nu je weet welke manieren er worden gebruikt om jou te verleiden om iets te kopen, ga je zelf een reclame maken.

Stap 1: Bedenk een product waar jij reclame voor wilt maken.

Stap 2: Bedenk welke methode(s) uit vraag 3 je toe gaat passen op jouw reclame. Leg in je verslag uit welke methode(s) je hebt gebruikt.

Stap 3: Schrijf een script:

  • Beschrijf wat je wil gaan filmen ( Wat wordt je boodschap? Wat heb je nodig? Hoe ziet de omgeving eruit? etc.)
  • Beschrijf wie wat doet.
  • Beschrijf wie wat zegt.

Stap 4: Film je reclame. Zorg ervoor dat je alles wat je nodig hebt (materialen/ acteurs) tot je beschikking hebt.

Stap 5: Schrijf een reflectie over het maken van de reclame. Wie heeft wat gedaan? Hoe ging de samenwerking?

Schrijf over stap 1 t/m 5 een verslag.

Klaar! Controleer je antwoorden en lever de opdrachten in bij je docent.