Afbeelding: Reclames
Foto: Joshua Earle

Reclames

Media kunnen niet zonder reclames. Ze vormen een belangrijke inkomstenbron voor mediabedrijven. Hoe groter de kans is dat jij door een reclame iets gaat kopen, hoe meer geld een reclame opbrengt. Reclamemakers doen er alles aan om ons te verleiden om producten of diensten te kopen.

Wat moet ik weten en kunnen?
 • Weten welke reclames er zijn.
 • Uitleggen hoe reclames ons beïnvloeden.

A. Overal en in alle soorten en maten

Je wordt iedere dag bedolven onder reclames: Op internet, televisie, radio en ook op straat, bijvoorbeeld op gebouwen langs de snelweg. Overal vind je allerlei soorten reclames.

Opdracht 1

Zoek van 10 verschillende media een reclame op. Denk aan een billboard, een reclame in een app, een tijdschriftreclame enzovoorts. Maak er een kleine collage van door middel van screenshots en foto’s van de reclames.

Opdracht 2

A) Wat voor reclame vind jij het meest irritant? Leg in twee zinnen uit waarom.

B) Wat voor reclame vind je juist leuk? Leg in twee zinnen uit waarom.

B. Reclame wil je verleiden

Reclamemakers doen er alles aan om ons te verleiden om producten of diensten te kopen. Daarvoor gebruiken ze allerlei trucs. Lees dit artikel dat uitlegt welke trucs reclamemakers gebruiken om jou te verleiden tot het kopen van een product.

Acht reclametrucjes om jou over te halen
 1. Testimonials
 2. Vertedering
 3. Persoonlijk
 4. Muziek
 5. Emotie
 6. Aanbiedingen en spaaracties
 7. Beroemdheden
 8. Seks
Opdracht 3

Kies uit de lijst hierboven drie reclametrucs uit en leg met voorbeelden uit hoe deze trucs werken.

Opdracht 4

A) Zoek via YouTube drie reclames waarin een truc wordt gebruikt om iemand te verleiden.

B) Leg bij iedere reclame uit welke verleidingsmethode gebruikt is. 

C. Hoe komt het dat je klikt?

Mediabedrijven die hun producten gratis aanbieden, willen dat je zolang mogelijk op hun site blijft hangen, zodat je zoveel mogelijk reclame kan zien en er misschien uiteindelijk ook op klikt. De onderstaande video legt dit uit:

Opdracht 5

A) Noem twee manieren uit de video waardoor je bij een app blijft hangen.

B) Hoe helpt het algoritme van Spotify dat je vaker de app gebruikt?

Opdracht 6

Wat is het verdienmodel van gratis apps?

Extra: Zelf een reclame(video) maken

Nu je weet welke trucjes er worden gebruikt om jou te verleiden om iets te kopen, is het tijd om zelf een reclame te maken!

Stap 1: Bedenk een product waar jij reclame voor wilt maken.

Stap 2: Bedenk welke methode(s) uit vraag 3 je toe gaat passen op jouw reclame. Leg in je verslag uit welke methode(s) je hebt gebruikt.

Stap 3: Schrijf een script:

 • Beschrijf wat je wil gaan filmen ( Wat wordt je boodschap? Wat heb je nodig? Hoe ziet de omgeving eruit? etc.)
 • Beschrijf wie wat doet.
 • Beschrijf wie wat zegt.

Stap 4: Film je reclame. Zorg ervoor dat je alles wat je nodig hebt (materialen/ acteurs) tot je beschikking hebt.

Stap 5: Schrijf een reflectie over het maken van de reclame. Wie heeft wat gedaan? Hoe ging de samenwerking?