Politiek / Methode M

Europese Unie

De Europese Unie bestaat uit landen in Europa die heel veel met elkaar samenwerken, maar toch de baas zijn over hun eigen land op de meeste gebieden. Een idee dat begon met zes landen en uitgroeide tot 28 landen op dit moment.

In deze opdrachten kijken we naar de basis van de Europese Unie: Waarom is deze opgericht? Wat doet de Europese Unie? En tot slot: hoe wordt de Europese Unie bestuurd? Beantwoord de vragen met behulp van de aangeboden bronnen en het internet.

A. Waarom is de Europese Unie er?

De Europese Unie gaat om samenwerking. Wanneer je met elkaar samenwerkt, heb je elkaar ook nodig. En als je iemand nodig hebt, dan maak je er geen ruzie mee. Met dat idee is de Europese Unie ontstaan. Bekijk deze video van SchoolTV over het waarom de Europese Unie is opgericht.

Opdracht 1

Leg kort uit waarom de Europese Unie is opgericht.

Opdracht 2

A) Waar staat EGKS voor?

B) Waarom zijn die ‘K’ en die ‘S’ zo belangrijk voor het ontstaan van de EU?

B. Wat doet de Europese Unie?

De Europese Unie is opgericht als “interne handelsmarkt”, oftewel de landen die lid zijn van de Europese Unie hebben open grenzen. Daardoor gaat het importeren en exporteren van personen en goederen gemakkelijk. Maar de Europese Unie doet meer:

Opdracht 3

A) Noem twee wetten uit de video die dankzij de Europese Unie in Nederland gelden.

B) Zoek nog een wet op die door de Europese Unie is geregeld die niet in de video is genoemd.

Opdracht 4

Iedereen merkt wel iets in zijn dagelijks leven van de Europese Unie. Wat merk jij in je dagelijks leven van de Europese Unie?

C. Wie bestuurt de Europese Unie?

Het bestuur van de Europese Unie is best ingewikkeld en nog niet zo heel democratisch. Laten we toch een poging doen:

Opdracht 5

Maak een schema van de bovenstaande video om te verduidelijken welke stappen er worden genomen tot er een Europese wet is.

Klaar! Controleer je antwoorden en lever de opdrachten in bij je docent.