Afbeelding De Grondwet
Foto: Iñaki del Olmo

De Grondwet

De belangrijkste wetten van Nederland staan in de Grondwet. Iedereen, ook de koning of de minister-president, moet zich aan de Grondwet houden.

Wat moet ik weten en kunnen?
  • Weten hoe de Grondwet is ontstaan.
  • Uitleggen waarom een Grondwet belangrijk is.
  • Uitleggen welke grondrechten we in Nederland hebben.


A. Waarom een Grondwet?

In de Grondwet staan eigenlijk de basisregels voor hoe we in Nederland willen samenleven. Hierin staan de belangrijkste rechten en plichten van mensen. Ook staat erin omschreven hoe we in Nederland tot wetten komen. Iedereen, ook het koningshuis, de regering en de volksvertegenwoordigers moet zich aan deze spelregels houden. Het aanpassen van de Grondwet is dan ook niet gemakkelijk.

Opdracht 1

A) Noteer de acht hoofdstukken van de Grondwet.

B) Noem drie afspraken die in de Grondwet geregeld zijn.

Het kost minimaal acht jaar om de Grondwet te veranderen: De Eerste en Tweede Kamer moeten een verandering met tweederde meerderheid goedkeuren en dat nogmaals na nieuwe verkiezingen.

Opdracht 2

Leg in twee zinnen uit waarom de wetten in de Grondwet niet makkelijk te veranderen zijn.

B. De Geschiedenis

Nederland verandert en de Grondwet verandert mee. De Grondwet van Nederland kent al een aardige geschiedenis. Deze begon in het jaar 1814:

Opdracht 3

A) Waarom is het jaar 1848 voor Nederland en de Grondwet een belangrijk jaar?

B) Wat gebeurt er in 1917?

C) In 1983 komen er nieuwe grondrechten bij. Het eerste artikel van de Grondwet wordt een nieuwe wet. Welke wet is dat geworden?

C. Grondrechten

In 1983 worden de grondrechten van de Nederlanders verder uitgebreid met sociale grondrechten. De overheid verplicht zichzelf te zorgen voor werkgelegenheid en moet de gezondheidszorg bevorderen.

Opdracht 4

A) Leg het verschil uit tussen de klassieke grondrechten en de sociale grondrechten.

B) Wat kun je doen wanneer de overheid zich niet aan jouw grondrechten houdt?

C) Leg in twee zinnen uit waarom de Grondwet belangrijk is voor Nederland.