Mediawijs / Methode M

Nieuwsselectie

Wat maakt nieuws nou nieuws? Jij gaat onderzoeken waarom nieuwsmedia de ene gebeurtenis wel uitkiezen voor een nieuwsbericht en de andere gebeurtenis niet. Dit noem je met één woord nieuwsselectie.

Ga op zoek naar twee nieuwsartikelen die je aanspreken en beantwoord daarbij per artikel de onderstaande vragen. Kies voor je nieuwsartikelen een van de volgende websites: Volkskrant.nl, NRC.nl, Telegraaf.nl, of AD.nl. Denk van tevoren goed na wat de doelgroep is van deze websites.

1. Hoe is de krant aan de informatie voor dit artikel gekomen? Kies uit één van de onderstaande bronnen en leg uit waaraan je dit kan zien.
  • Journalisten hebben zelf onderzoek gedaan
  • Het is gebaseerd op een persbericht van een organisatie of bedrijf
  • Het komt van een persbureau als het ANP, Novum, Reuters, AP
2. Waarom is dit artikel gekozen? Leg van iedere mogelijkheid uit waarom wel of waarom niet.

1. Het nieuwsfeit is actueel.
2. Het nieuwsfeit is bijzonder.
3. Het nieuwsfeit spreekt de doelgroep aan (door bijvoorbeeld de nabijheid of door socialisatie).
4. Het nieuwsfeit past bij de identiteit van het medium.

3. Is het nieuwsbericht objectief? Geef van elk artikel aan of het voldoet aan de onderstaande kenmerken en leg telkens uit waarom wel of niet:

1. Er is sprake van een scheiding tussen mening en feiten.
2. De woorden en beelden passen bij het nieuwsfeit.
3. Hoor en wederhoor is toegepast.
4. Er worden meerdere bronnen gebruikt.

Klaar! Controleer je antwoorden en lever de opdrachten in bij je docent.