Samenleving / Methode M

Verzorgingsstaat

Let op! De keuzeopdracht wordt niet meer onderhouden en zal op termijn offline worden gehaald. Bekijk deze alternatieven: Subculturen, Vluchtelingen, Verzorgingsstaat.

Nederland is een verzorgingsstaat: De overheid zorgt voor haar inwoners. Dit doet de ze bijvoorbeeld door te zorgen voor een inkomen voor oude mensen, mensen die zwanger zijn of mensen die echt niet kunnen werken. We zijn er intussen wel aan gewend, maar vanzelfsprekend is het niet.

In deze opdracht ga je aan de slag met drie onderdelen van de verzorgingsstaat: minimumjeugdloon, studiefinanciering en de bijstand. Beantwoord de vragen met behulp van de aangeboden bronnen en het internet.

A. Minimumjeugdloon

De overheid heeft besloten dat iedereen die werkt een minimaal salaris moet hebben. Dit houdt onderbetaling tegen. In India is onderbetaling aan de orde van de dag. Bekijk hier de tabel met het minimumjeugdloon in Nederland.

Opdracht 1

A) Noteer je leeftijd en bereken hoeveel jij minimaal per uur betaald moet krijgen bij een 36-urige werkweek?

B) In een supermarkt werken vaak meer 15-jarigen dan 18-jarigen. Leg uit aan de hand van het minimumjeugdloon waarom dat zo is.

B. Studiefinanciering

De overheid heeft voor studenten een sociaal leenstelsel bedacht, ofwel studiefinanciering.

Opdracht 2

A) Wanneer heb je recht op studiefinanciering?

B) Wat krijgen ouders van kinderen onder de 18 jaar om de kosten voor hun kinderen te betalen?

C. Werkloosheid

Wanneer de vraag om banen niet aansluit op het aanbod van banen, ontstaat er werkloosheid. Bekijk dit filmpje over jeugdwerkloosheid.

Opdracht 3

A) Wat is volgens de oud-minister de reden van jeugdwerkloosheid?

B) Wat is de tip van Niek aan het eind van het filmpje?