Criminaliteit / Methode M

Criminaliteit

Let op! De keuzeopdracht wordt niet meer onderhouden en zal op termijn offline worden gehaald. Bekijk deze alternatieven: Misdaadstatistieken, Gedoogbeleid, Lucia de B..

Criminaliteit is van alle tijden. Vanaf de eerste samenlevingen hebben we te maken met asociaal gedrag. Om asociaal gedrag te voorkomen, voeden we onze kinderen op met regels, een heleboel regels. Vaak gaat dat hartstikke goed en kunnen we prettig met elkaar samen leven. Maar het gaat ook wel eens fout.

In deze opdracht ga je aan de slag met drie onderdelen van criminaliteit: het strafbare feit, de rechtsgang en de strafuitvoering. Beantwoord de vragen met behulp van de aangeboden bronnen en het internet.

Voorafgaand aan de vragen bekijk je de video van SchoolTV over de rechtsgang.

A. Het strafbare feit

Wanneer iemand de wet overtreedt, is er sprake van een strafbaar feit. Toch is het ene strafbare feit erger dan het andere. Fietsen zonder licht is een lichte overtreding, terwijl het vernielen van een bushokje een zware overtreding is. En misdrijven zijn weer erger dan overtredingen. Zoek uit het wat verschil is tussen een misdrijf en een overtreding.

Opdracht 1

A) Geef twee voorbeelden van een overtreding.

B) Geef twee voorbeelden van een misdrijf.

Deze opdracht heet ‘Criminaliteit’. Dat betekent ‘alle misdrijven die in de wet staan’. Als je goed leest, mis je hier de ‘overtredingen’. Criminaliteit bevat enkel misdrijven en geen overtredingen.

Opdracht 2

Waarom valt een overtreding niet onder criminaliteit?

B. De rechtsgang

Als je wordt verdacht van een ernstig strafbaar feit moet je vaak voorkomen bij een rechter.

Opdracht 3

Teken een schema van de rechtsgang (of vertel het in stripvorm). Je begint met het schema op het moment dat iemand wordt aangehouden en gaat door tot de veroordeling door de rechter. Neem ook de acht stappen van een rechtszaak mee.

Gebruik als voorbeeld een inbreker die op heterdaad wordt betrapt.

C. Strafuitvoering

Voor jongeren (tot en met 18 jaar) kan een boete of een straf van de rechter langdurig vervelend uitpakken. Als je een strafblad hebt vanwege iets doms wat je in je jeugd hebt gedaan, kan dat je toekomst in de weg zitten. Daarvoor is de “Halt”-straf bedacht, het alternatief voor vervolging bij de rechter.

Opdracht 4

A) Wat doet bureau HALT?

B) Waarom heeft de overheid bureau HALT bedacht?

C) Uit welke onderdelen bestaat een HALT-straf?