Criminaliteit / Methode M

Lucia de B.

Meestal veroordelen rechters de juiste daders, maar ook rechters maken weleens fouten. Zo kan het gebeuren dat mensen onschuldig vast worden gezet. Als dit gebeurt, noem je dat een rechterlijke dwaling.

In deze opdracht ga je aan de hand van het verhaal van Lucia de Berk kijken naar het begrip rechterlijke dwaling. Hoe kan rechterlijke dwaling ontstaan en wat als dit boven tafel komt? Beantwoord de vragen met behulp van de aangeboden bronnen en het internet.

A. ‘Lucia de B.’

Het bekendste voorbeeld van een rechterlijke dwaling is het verhaal van Lucia de Berk. Zij werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het plegen van zeven moorden en drie pogingen tot moord. Volgens het proces-verbaal zou zij deze moorden hebben gepleegd in het ziekenhuis waar zij toen werkte. Na zes jaar werd de zaak opnieuw beoordeeld door het gerechtshof en werd de conclusie getrokken dat de patiënten aan een natuurlijke dood waren gestorven. Na zes jaar vast te hebben gezeten, werd Lucia de Berk vrijgesproken.

Voor het maken van de vragen moet je de video waarin Lucia de Berk over haar veroordeling spreekt, eerst bekijken.

Opdracht 1

A) Omschrijf kort de zaak van Lucia de Berk.

B) Lucia legt uit (8.14 – 9.19 minuut) waarom haar advocaat tegen haar had gezegd dat ze in het hoger beroep meer kans had op een betere veroordeling. Leg in je eigen woorden uit wat ze hier mee bedoelt.

C) Wat voor rol hebben de media gespeeld bij het proces van Lucia de Berk?

B. Tbs

Lucia spreekt ook over het Pieter Baan centrum waar wordt onderzocht of je toerekeningsvatbaar bent. Als je tbs opgelegd krijgt, wordt er om de twee jaar gekeken of je beter bent en dus eventueel wordt vrij gelaten. Ondanks dat tbs een maatregel is en geen straf, vinden verdachten tbs vaak erger dan een gevangenisstraf.

Opdracht 2

A) Omschrijf kort wat de bedoeling is van tbs.

B) Waarom zouden verdachten tbs erger vinden dan gevangenisstraf? 

C. Schadevergoeding

Schadevergoeding Lucia de Berk geregeld
DEN HAAG – Lucia de Berk en het Openbaar Ministerie (OM) zijn het onlangs eens geworden over de schadevergoeding die de vrouw krijgt omdat ze 6,5 jaar onterecht in de gevangenis heeft gezeten.

Het OM en De Berks advocaat Stijn Franken hebben dat vrijdag gezegd naar aanleiding van berichtgeving van Omroep West. Hoeveel geld de Haagse krijgt, maken de partijen niet bekend.
Bron: NU.nl, 2010

Opdracht 3

Lees het artikel en leg uit of jij vindt dat een schadevergoeding de jaren dat Lucia de Berk vast heeft gezeten goed kan maken. Onderbouw je antwoord.

Extra: Levenslang

Levenslang in Nederland is in tegenstelling tot veel andere Europese landen ook daadwerkelijk levenslang. Er zijn op dit moment 40 mensen die levenslang hebben.

Opdracht 4

A) Vergelijk de straf levenslang met de hoogste straf in ten minste drie andere landen.

B) Zoek van drie levenslang gestraften hun gepleegde misdrijf.

Opdracht 5

Dijkhoff: na 25 jaar kans op vrijlating bij levenslang

Lees het artikel. Bedenk een argument (reden) voor en tegen onderstaande stelling.

Levenslang is onmenselijk” 

Klaar! Controleer je antwoorden en lever de opdrachten in bij je docent.
 

Jouw feedback