Mediawijs / Methode M

Media en democratie

Kritische journalistiek vinden we in Nederlands heel normaal. Al hoor je steeds vaker dat men Nederlandse journalisten irritant vindt of dat ze onnodig kritische vragen stellen. Maar dát kritische journalisten heel belangrijk zijn, bewijzen landen waar geen kritische journalistiek is.

In deze opdracht ga je aan de slag met de drie redenen waarom de media een belangrijke rol spelen in een democratie. Beantwoord de vragen met behulp van de aangeboden bronnen en het internet.

De media spelen een belangrijke rol op het gebied van democratische besluitvorming. Er zijn drie redenen waarom de media heel belangrijk zijn om een democratie goed te laten functioneren.

A. Media stellen misstanden aan de kaak

Als een minister regelmatig fouten maakt, is hij misschien wel ongeschikt voor zijn functie. Maar als mensen rondom de minister daar niets van willen of durven zeggen, kan hij doorgaan met het maken van fouten.

Stel je voor dat een bedrijf zich niet houdt aan de veiligheidsregels voor werknemers. Het is er onhygiënisch, of er zijn gevaarlijke stoffen waar werknemers ziek van kunnen worden. Sommige werknemers klagen erover bij hun leidinggevende, maar zij worden direct ontslagen en er verandert niets aan de onveiligheid.

In dit soort zaken zoeken mensen vaak contact met journalisten. Zij zoeken de zaak dan goed uit en berichten erover. Door de publiciteit wordt de minister uit het eerste voorbeeld of het bedrijf uit het tweede voorbeeld gedwongen om iets te veranderen.
Kortom: De media hebben de taak om politici, organisaties en bedrijven kritisch te volgen en misstanden bekend te maken.

Opdracht 1

Zoek naar een nieuwsartikel waarin een medium een fout van de overheid naar buiten brengt.

B. Burgers moeten beschikken over goede informatie

Het is voor mensen belangrijk dat ze goed op de hoogte zijn van hoe de politiek functioneert. Zo kunnen mensen hun mening vormen en bij verkiezingen goedgeïnformeerd stemmen. Burgers hebben dus nieuwsmedia nodig om te weten wat er speelt in het kabinet.

Opdracht 2

Zoek naar een nieuwsartikel dat burgers informeert over de overheid.

C. Media oefenen invloed uit op de politieke agenda

De media bepalen mede waar de politiek over praat. Soms gebeurt er iets bijzonders waar veel mensen een sterke mening over hebben. De politiek komt dan vaak met een reactie of oplossing. Ook als dat onderwerp eigenlijk niet op de politieke agenda stond.

Opdracht 3

Geef twee voorbeelden van wat er op dit moment op de politieke agenda staat, vermeld de bron(nen).

Extra: Noord-Korea

Opdracht 4

A) Bekijk de bovenstaande video. Het is voor de journalist van Nieuwsuur moeilijk om haar werk te doen. Geef daarvan drie voorbeelden uit de video.

B) Waarom mogen de journalisten niet zomaar met burgers praten?

Opdracht 5

Wat zijn de gevolgen van een gebrek aan persvrijheid voor de burgers van Noord-Korea?

Klaar! Controleer je antwoorden en lever de opdrachten in bij je docent.
 

Jouw feedback