Cultuur

Je hebt vast wel eens gehoord van het woord cultuur. De Nederlandse cultuur, de Marokkaanse cultuur, de joodse cultuur of een jeugdcultuur. Maar wat wordt ermee bedoeld?

Voor deze opdracht ga je aan de slag met drie onderdelen van cultuur: waarden en normen, de Nederlandse cultuur en vooroordelen en stereotypen. Tot slot is er een extra opdracht waarin je onderzoek gaat doen naar jeugdculturen. Beantwoord de vragen met behulp van de aangeboden bronnen en het internet.

(meer…)

 

Multiculturele samenleving

Nederland is een multiculturele samenleving. Een samenleving waar mensen met verschillende afkomst en cultuur samenleven. Deze culturen zijn zichtbaar op straat, in de media en in de politiek. Regelmatig zijn ze onderwerp van discussie.

In deze opdracht ga je aan de slag met de multiculturele samenleving. We kijken naar migratie, discriminatie en hoe de politiek aankijkt tegen de multiculturele samenleving. Beantwoord de vragen met behulp van de aangeboden bronnen en het internet.

(meer…)

 

Verzorgingsstaat

Nederland is een verzorgingsstaat: De overheid zorgt voor haar inwoners. Dit doet de ze bijvoorbeeld door te zorgen voor een inkomen voor oude mensen, mensen die zwanger zijn of mensen die echt niet kunnen werken. We zijn er intussen wel aan gewend, maar vanzelfsprekend is het niet.

In deze opdracht ga je aan de slag met drie onderdelen van de verzorgingsstaat: minimumjeugdloon, studiefinanciering en de bijstand. Beantwoord de vragen met behulp van de aangeboden bronnen en het internet.

(meer…)

 

Rol van de overheid

Bij maatschappijleer lees je regelmatig over de rol van de overheid. In Nederland speelt de overheid een grote rol in de samenleving. De overheid is een socialisator in het socialisatieproces en speelt een belangrijke rol in het tegengaan van sociale ongelijkheid.

In deze opdracht gaan we onderscheid uitleggen tussen de verzorgingsstaat en de participatiesamenleving. Beantwoord de vragen met behulp van de aangeboden bronnen en het internet.

(meer…)

 

Politiek

De politiek speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe het politieke systeem in Nederland werkt en hoe de regels in Nederland tot stand komen.

In deze opdracht ga je aan de slag met drie onderdelen van de politiek: de rechtsstaat, de Tweede Kamer en het kabinet. Tot slot is er een extra opdracht waar je zelf een politieke poster maakt. Beantwoord de vragen met behulp van de aangeboden bronnen en het internet.

(meer…)

 

Democratie

We zijn met 17 miljoen mensen in Nederland. We kunnen niet allemaal beslissen over wat er in Nederland gebeurt. Toch hebben we invloed op de regels die er in Nederland zijn. Dat heet democratie. Wat is een democratie?

In deze opdracht ga je ontdekken wat de betekenis is van democratie. Het ontstaan ervan, de verdeling van de macht en hoe het volk nu macht heeft. Tot slot is er een extra opdracht om te kijken naar andere democratieën in de wereld. Beantwoord de vragen met behulp van de aangeboden bronnen en het internet.

(meer…)

 

Dictatuur

Nederland is een democratie. Dat wil zeggen dat de burgers van Nederland in vrijheid leven en mogen meebeslissen over de regels in het land. Een land waar burgers minder vrij zijn en ook niet mogen meebeslissen, noemen we een dictatuur. Aan het hoofd staat de dictator.

In deze opdracht leer je wat de kenmerken van een dictatuur zijn. Daarnaast bekijken we hoe een dictator aan de macht blijft en welke soorten van dictaturen er zijn. Tot slot is er een extra opdracht waar we landen met elkaar vergelijken op het gebied van vrijheid en democratie. Beantwoord de vragen met behulp van de aangeboden bronnen en het internet.

(meer…)

 

Mensenrechten

“Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren.”

Dit is het eerste artikel van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Dit klinkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet overal in de wereld.

Tijdens deze opdracht kom je erachter dat mensenrechten niet zo vanzelfsprekend zijn. We gaan eerst kijken waarom er mensenrechten zijn, welke mensenrechten er zijn en waarom de mensenrechten nog niet overal zijn beschermd. Beantwoord de vragen met behulp van de aangeboden bronnen en het internet.

(meer…)

 

De Grondwet

Het machtigste boek van Nederland: de Grondwet. De aller-aller belangrijkste regels van Nederland. Geen persoon gaat in Nederland boven de Grondwet.

Tijdens deze opdracht duiken we in de Grondwet. Waarom hebben we een Grondwet en wat staat er in? Download voor het gemak de app De Grondwet in eenvoudig Nederlands. Beantwoord de vragen met behulp van de app, de aangeboden bronnen en het internet.

(meer…)

 

Europese Unie

De Europese Unie bestaat uit landen in Europa die heel veel met elkaar samenwerken, maar toch de baas zijn over hun eigen land op de meeste gebieden. Een idee dat begon met zes landen en uitgroeide tot 28 landen op dit moment.

In deze opdrachten kijken we naar de basis van de Europese Unie: Waarom is deze opgericht? Wat doet de Europese Unie? En tot slot: hoe wordt de Europese Unie bestuurd? Beantwoord de vragen met behulp van de aangeboden bronnen en het internet.

(meer…)

 

De gemeente

Houdt het kabinet zich nou ook bezig met aanleggen van het stadspark of het maken van de verlichting bij jou in de straat? Nee, daar hebben ze geen tijd voor. Nog voordat we een dagelijks bestuur voor Nederland zelf hadden, waren er al steden. Deze steden werden door inwoners zelf bestuurd. En eigenlijk is dat nog steeds zo.

Tijdens deze opdracht gaan we kijken naar de gemeente. Hoe werkt de politiek? Wat doet de burgemeester? En wat doen ze in het gemeentehuis? Beantwoord de vragen met behulp van de aangeboden bronnen en het internet.

(meer…)

 

De Koning

Nederland is een koninkrijk. Er zijn nog maar 27 landen in de wereld die een soortgelijk koninkrijk hebben. Het hebben van een koningshuis is iets van lang geleden, toch houdt Nederland vast aan zijn koning.

In deze opdracht ga je kijken wat de koning van Nederland allemaal doet. Tot slot is er een extra opdracht waar we kijken wat het tegenovergestelde van een koningshuis dan is. Beantwoord de vragen met behulp van de aangeboden bronnen en het internet.

(meer…)

 

Media

Zonder dat je het misschien door hebt spelen ‘de media’ een grote rol in je leven. We Facebooken en YouTube’en erop los. We bekijken en we maken video’s en het lijkt allemaal gratis. Toch verdienen bedrijven heel veel geld aan ons. We gaan eens op onderzoek uit naar het nut, de inkomsten en de macht van media.

In deze opdracht ga je aan de slag met drie onderdelen van de media: de functies, de reclames en de beeldvorming. Beantwoord de vragen met behulp van de aangeboden bronnen en het internet.

(meer…)

 

Nieuwsselectie

Wat maakt nieuws nou nieuws? Jij gaat onderzoeken waarom nieuwsmedia de ene gebeurtenis wel uitkiezen voor een nieuwsbericht en de andere gebeurtenis niet. Dit noem je met één woord nieuwsselectie.

Ga op zoek naar twee nieuwsartikelen die je aanspreken en beantwoord daarbij per artikel de onderstaande vragen. Kies voor je nieuwsartikelen een van de volgende websites: Volkskrant.nl, NRC.nl, Telegraaf.nl, of AD.nl. Denk van tevoren goed na wat de doelgroep is van deze websites.

(meer…)

 

Reclames

Media kunnen niet zonder reclames. Die vormen een belangrijke inkomstenbron. Hoe groter de kans is dat jij door een reclame iets gaat kopen, hoe meer geld een reclame opbrengt voor mediabedrijven. Reclamemakers doen er alles aan om ons te verleiden om producten of diensten te kopen.

Tijdens deze opdracht ga je aan de slag met het onderwerp reclame. We gaan kijken welke reclames er zijn, hoe ze ons proberen te verleiden en welke slimmigheden ze daarvoor gebruiken. Beantwoord de vragen met behulp van de aangeboden bronnen en het internet.

(meer…)

 

Sexting

Sexting is leuk en heel spannend. En het gebeurt al jaren, ook toen er nog geen mobieltjes waren, werden er al seksuele foto’s en video’s gemaakt. Deze kon je dan thuis stiekem bewaren in de kast. Maar nu gaat dat héél anders: een foto is zo gemaakt, verstuurd… en ook doorgestuurd. Oeps!

Voor deze opdracht ga je aan de slag met het onderwerp sexting. Wat is het? Hoe doen we het veilig? En wat als het fout gaat? Als extra opdracht maak je nog een poster met tips om bewust met sexting om te gaan. Beantwoord de vragen met behulp van de aangeboden bronnen en het internet.

(meer…)

 

Betrouwbaarheid

Het internet heeft een schat aan informatie. Iedereen kan er namelijk zelf informatie aan toevoegen: een website is snel opgezet en via sociale media nog makkelijker te verspreiden.  Maar wie controleert deze informatie eigenlijk?

Tijdens deze opdracht ga je aan de slag met de betrouwbaarheid van nieuws: Wat is nepnieuws? Wat is het verschil tussen objectieve en subjectieve informatie? Hoe kun je controleren of een bericht betrouwbaar is? Ten slotte test je jouw radar voor nepnieuws met een quiz. Beantwoord de vragen met behulp van de aangeboden bronnen en het internet.

(meer…)

 

Media en democratie

Kritische journalistiek vinden we in Nederlands heel normaal. Al hoor je steeds vaker dat men Nederlandse journalisten irritant vindt of dat ze onnodig kritische vragen stellen. Maar dát kritische journalisten heel belangrijk zijn, bewijzen landen waar geen kritische journalistiek is.

In deze opdracht ga je aan de slag met de drie redenen waarom de media een belangrijke rol spelen in een democratie. Beantwoord de vragen met behulp van de aangeboden bronnen en het internet.

(meer…)

 

Macht van de media

Onderzoekers vinden het heel interessant om te weten hoe mensen zich door media laten beïnvloeden. Iedere theorie heeft zo zijn eigen idee over hoe de media ons in zijn macht heeft. We zetten een aantal bekendere theorieën op een rij.

In deze opdracht ga je kennismaken met een aantal beïnvloedingstheorieën. Ga telkens op zoek naar een eigen voorbeeld passend bij de theorie. Doe dit met hulp van de aangeboden bronnen en het internet.

(meer…)

 

Criminaliteit

Criminaliteit is van alle tijden. Vanaf de eerste samenlevingen hebben we te maken met asociaal gedrag. Om asociaal gedrag te voorkomen, voeden we onze kinderen op met regels, een heleboel regels. Vaak gaat dat hartstikke goed en kunnen we prettig met elkaar samen leven. Maar het gaat ook wel eens fout.

In deze opdracht ga je aan de slag met drie onderdelen van criminaliteit: het strafbare feit, de rechtsgang en de strafuitvoering. Beantwoord de vragen met behulp van de aangeboden bronnen en het internet.

(meer…)

 

Gevoel van veiligheid

Ben je nieuwsgierig naar de criminaliteit in jouw buurt? Wat denk je, is jouw buurt crimineel? Nederland heeft relatief weinig criminaliteit, maar voelt dat ook zo? Daar kan zo maar eens een groot verschil in zitten.

In deze opdracht gaan we kijken naar ons gevoel van veiligheid. Wanneer voelen we ons (niet) veilig? En wat zeggen de misdaadstatistieken. Beantwoord de vragen met behulp van de aangeboden bronnen en het internet.

(meer…)

 

Aanslagen in Europa

We schrikken telkens weer. Een aanslag op een groep willekeurige mensen in een van onze buurlanden of vaste vakantielanden. De beelden, vaak afschuwelijk, gaan razendsnel het internet over. Waarom doen mensen dit toch?

Misschien ben jij soms ook wel bang en heb je er vragen over. Dat is heel begrijpelijk en met deze opdracht gaan we proberen antwoord te geven op drie belangrijke vragen die ons allemaal bezighouden. Onder iedere vraag staat een stelling. Hoe denk jij er over? Praat er met je leraar, klasgenoten, ouders en vrienden over.

(meer…)

 

Gedoogbeleid

Nederland kent iets bijzonders. Het gebruiken van softdrugs is niet verboden. De verslavingskliniek Jellinek omschrijft het als volgt:

Volgens de Opiumwet is: het bezitten, telen, dealen en exporteren van softdrugs verboden (Opiumwet, lijst II). Zoals je ziet staat gebruik niet in dit rijtje. Dit wil dus zeggen dat gebruik van softdrugs in Nederland niet bij de wet verboden is. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk waar gebruik wel strafbaar is. Bezit van drugs is echter wel een strafbaar feit. Nu moet je om drugs te kunnen gebruiken, deze drugs ook bezitten. Op die grond zou je volgens de Opiumwet het gebruik toch kunnen vervolgen.

In deze opdracht gaan we onderzoeken wat het gedoogbeleid van Nederland is. Wat is de opiumwet? En werkt het gedoogbeleid wel? Beantwoord de vragen met behulp van de aangeboden bronnen en het internet.

(meer…)

 

Lucia de B.

Meestal veroordelen rechters de juiste daders, maar ook rechters maken weleens fouten. Zo kan het gebeuren dat mensen onschuldig vast worden gezet. Als dit gebeurt, noem je dat een rechterlijke dwaling.

In deze opdracht ga je aan de hand van het verhaal van Lucia de Berk kijken naar het begrip rechterlijke dwaling. Hoe kan rechterlijke dwaling ontstaan en wat als dit boven tafel komt? Beantwoord de vragen met behulp van de aangeboden bronnen en het internet.

(meer…)