Cover Generatie X
Foto: Ben van Meerendonk / AHF, collectie IISG, Amsterdam

3. Generatie X (1955-1970)

Generatie X is geboren tussen 1955 en 1970. Zij zijn de kinderen van de “stille generatie”. Deze generatie heeft de namen “Verloren generatie” of “Generatie Nix” gekregen omdat ze bij het zoeken naar een baan verloren raakten. Vanwege de economische crisis was er hoge werkloosheid.

Generatie X
Andere namen:
Verloren generatie, Generatie Nix
Geboren tussen:
1955 – 1970
Jong tussen:
1965 – 1980
Jeugdculturen:
Hippies, Punkers, Skinheads

3.1. Wat speelde er tijdens hun socialisatieproces?

Generatie X kreeg te maken met een economische crisis. Met massale jeugdwerkloosheid tot gevolg. De overheid nam bijvoorbeeld vanwege de crisis geen nieuwe werknemers meer aan. Daar stonden de jongeren dan: op school en de universiteit hard gewerkt, maar zonder werk. Deze generatie heeft vaak een keurige schooltijd doorgemaakt. Ze hebben ouders die in de meerderheid tot de stille generatie behoren en de ouders verwachtten dan ook van hun kinderen dat er hard gewerkt zou worden.

Opvallend is dat de verwachte maatschappelijke onrust en protesten, in tegenstelling tot de vorige generatie, de protestgeneratie, uitbleven. Dit heeft dan ook met de opvoedingsstijl van “de Stille generatie” te maken: niet zeuren!

Generatie X was hoog opgeleid, maar zat zonder werk. Geen werk is geen inkomen. Ze moesten dus creatief op zoek naar manieren om bij te verdienen of in ieder geval bezig te zijn.

3.2. Welke kenmerken heeft deze generatie?

Generatie X kenmerkt zich vooral door onzekerheid. Door de onzekere omstandigheden is deze generatie praktisch ingesteld en zelfredzaam. Ze moesten de chaos opruimen die de protestgeneratie had achtergelaten. Aan de andere kant kwam het door de protestgeneratie, dat werkende vrouwen eerder werden geaccepteerd door de samenleving. en dat men geen haast maakte om te trouwen en kinderen te krijgen.

Over het algemeen is deze generatie hoger opgeleid dan de eerdere generaties. Ze zijn dan ook de werkgevers en leidinggevenden van nu. Generatie X is niet opgegroeid met alle technologie, maar heeft wel alle ontwikkelingen meegemaakt. Hierdoor past de generatie zich makkelijk aan en weten ze zich snel dingen eigen te maken.

 

Jouw feedback