Coverfoto Generatie Y
Bron: onbekend

5. Generatie Y (1985-2000)

Generatie Y is geboren tussen 1985 en 2000. Het zijn jongeren die zijn opgegroeid in een tijd dat het economisch goed gaat en er minder spanningen in de wereld zijn. De oudste leden gaan nu trouwen en krijgen kinderen, terwijl de jongste leden net gaan studeren. Omdat ze in de laatste tien jaar van het millennium (1900-2000) zijn geboren, worden ze ook wel de “millennials” genoemd.

Generatie Y
Andere namen:
Millennials, Prestatiegeneratie, generatie Einstein, Screenagers
Geboren tussen:
1985 – 2000
Jong tussen:
1995 – 2010
Jeugdculturen:
Alto’s, Gothics, Skaters, Gabbers

5.1. Wat speelde er tijdens hun socialisatieproces?

Generatie Y groeide op in een zeer snel veranderende wereld. Een tijd waarin terreurdreigingen en milieuproblemen (de klimaatverandering) aanwezig zijn. Zo heeft een groot deel van deze generatie “9/11” heel bewust meegemaakt. Je kunt je voorstellen dat opgroeien met terroristische aanslagen en dreigingen, net als het opgroeien tijdens een oorlog, wat met een kind doet. Naast de terreurdreigingen en milieuproblemen, groeit generatie Y ook op in een tijd van economische welvaart en sterke technologische vooruitgang. Ook is er in toenemende mate sprake van globalisering (de hele wereld komt steeds dichterbij) en ook merken ze de effecten van de vergrijzing (de grote groep babyboomers gaan met pensioen).

Vaker dan de eerdere generaties, maken deze jongeren scheidingen mee. Tijdens hun socialisatieproces zijn of zien zij gezinnen waarin kinderen worden opgevoed door één, twee of vier ouders in co-ouderschap. Daarnaast zien zij ouders die al over de dertig zijn bij de geboorte van hun eerste kind of juist de dertig passeren als ze op de basisschool zitten. Ze groeien op in wijken waarbij een groot deel een andere huidskleur heeft of de taal niet spreekt. Of ze groeien op in een dorp waar de enige migrant de eigenaar van het Chinese restaurant is. Ze zien gezinnen die een groot huis hebben, twee auto’s en alle nieuwe gadgets hebben, maar ook die maar net rond kunnen komen. De verschillen in de samenleving zijn enorm.

Tot de aanslagen in Amerika op 11 november 2001 leefden de kinderen van Generatie Y erg voorspoedig: er was over het algemeen vrede in de wereld en economisch ging het weer erg goed. Het terrorisme en de dreiging van terrorisme veranderen in één klap het wereldbeeld van de jongeren.

5.2. Welke kenmerken heeft deze generatie?

Generatie Y wordt vaak gezien als een grenzeloze generatie. Een generatie die een onbeperkt budget heeft om de wereld rond te reizen en voor wie een “coffee-to-go” heel gebruikelijk is. Ze hebben grenzeloze ambities zoals het runnen van een eigen bedrijf of werken in het buitenland. Alles is mogelijk!

De digitalisering heeft ertoe geleid dat deze generatie nu veel online is, maar een groot deel van deze generatie is ook nog opgegroeid zonder mobiele telefoon of smartphone. De generatie weet zich goed een weg te vinden op het internet. Door de economische welvaart en hun opvoeding heeft deze generatie meer vertrouwen dan ooit. In de wereld, maar ook zeker in zichzelf. Deze generatie is gewend dat ze thuis mee kunnen praten en dat ze door hun ouders serieus worden genomen.

Ook is generatie Y een prestatiegeneratie. Leden van de generatie willen authentiek (speciaal) en creatief zijn. Door alle verwachtingen die de generatie zichzelf heeft opgelegd, is het niet altijd eenvoudig om zich staande te houden: Je kunt je vast voorstellen dat het ook niet eenvoudig is om tegelijkertijd de perfecte student, vriend/vriendin, zoon/dochter en werknemer te zijn en ook nog succesvol te zijn op alle gebieden. Deze jongeren kampen vaker dan eerdere generaties met mentale problemen: Burn-outs, keuzestress en angststoornissen zijn bekende problemen.

 

Jouw feedback