Afbeelding Vluchtelingen
Foto: Pixpoetry

Vluchtelingen

Met regelmaat gaat het in Nederland over het onderwerp vluchtelingen. Of het nu de beelden van vluchtelingenkampen in Griekenland zijn, van mensen die uit zee gered moeten worden, of nieuws over de AZC’s in Nederland.

Wat moet ik weten en kunnen?
 • Uitleggen wanneer iemand een vluchteling is.
 • Weten wanneer een vluchteling in Nederland mag blijven.
 • Uitleggen waarom vluchtelingen naar Nederland komen.

A. Wat is een vluchteling?

Een vluchteling slaat op de vlucht. Waardoor? Vaak is dat door oorlog of uit angst voor geweld. Soms omdat je gevaar loopt omdat je een andere mening hebt of een andere godsdienst, of omdat je homoseksueel bent. Er zijn echter ook vluchtelingen die niet direct gevaar lopen, maar thuis weggaan omdat de armoede in het thuisland zo groot is, dat ze op zoek gaan naar een beter leven.

Nationaliteit asielzoekers 2019
Bron: CBS, 2019

Er zijn verschillende redenen om te vluchten:

REDENEN OM TE vluchten
Oorlogsvluchtelingen
Vluchten omdat je leven gevaar loopt vanwege oorlog en geweld.
Politieke vluchtelingen
Vluchten omdat je een andere mening, godsdienst of geaardheid hebt dan door de machthebbers is toegestaan.
Economische vluchtelingen
Vluchten omdat je in armoede leeft en op zoek bent naar een beter bestaan.
Opdracht 1

Bekijk de grafiek hierboven. Kies drie nationaliteiten en leg uit wat de meest waarschijnlijke reden is dat deze groep naar Nederland is gekomen.

Als je ze niet weet, kun je de antwoorden opzoeken met behulp van het internet.

In Nederland zijn er rond de 100.000 asielzoekers. De term asielzoeker is de officiële naam voor vluchtelingen. Zij mogen van de Nederlandse overheid (tijdelijk) blijven. Ze hebben “asiel” gekregen, dit geldt niet standaard voor alle vluchtelingen. Nederland heeft hiervoor regels opgesteld.

Opdracht 2

We gaan een woordenboek maken. Geef zelf de betekenis van de volgende woorden:

 • Asielzoeker
 • Asielzoekerscentrum
 • Migrant
 • Migratie
 • Nationaliteit
 • Verblijfsvergunning
 • Vluchteling

B. Wanneer mag een vluchteling blijven?

De immigratie- en naturalisatiedienst (de IND) bepaalt wie er mag blijven en wie niet. Dit doen ze op basis van wetten die door de Tweede Kamer zijn opgesteld.

Voorwaarden
U kunt een verblijfsvergunning krijgen als u aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U hebt gegronde redenen om in uw land van herkomst te vrezen voor vervolging vanwege uw ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of omdat u behoort tot een bepaalde sociale groep.
 • U hebt gegronde redenen om te vrezen voor doodstraf of executie, marteling of een andere onmenselijke of vernederende behandeling in uw land van herkomst.
 • U hebt gegronde redenen om te vrezen dat u slachtoffer wordt van willekeurig geweld door een gewapend conflict in uw land van herkomst.
 • Uw echtgenoot/echtgenote, partner, vader, moeder of minderjarig kind heeft kort geleden een verblijfsvergunning asiel in Nederland gekregen.

Bron: IND, 2019

De bovenstaande regels betekenen dat economische vluchtelingen geen verblijfsvergunning kunnen krijgen in Nederland. Zij zullen na beoordeling worden teruggestuurd naar het land van herkomst.

Opdracht 3

Leg bij de volgende situaties uit of deze vluchtelingen volgens de regels wel of niet recht hebben op een verblijfsvergunning.

 • Mohammed (23 jaar) is christen en het islamitische Iran ontvlucht, bang om te worden opgepakt.
 • In de Centraal Afrikaanse Republiek is er grote hongersnood, Amal (19 jaar) komt na een slopende reis door de Sahara en Europa aan in Nederland.
 • Ali (48 jaar) vluchtte tijdens de oorlog uit Syrië en kreeg in Nederland een verblijfsvergunning. Nu er in Syrië weinig toekomst is, laat hij zijn vrouw en kinderen overkomen.
 • Babu (32 jaar) is Oeganda ontvlucht. Hij valt op mannen en dat is in Oeganda verboden.

Helaas is de praktijk niet zo gemakkelijk. Soms is iemand zijn persoonsgegevens kwijt en is het onduidelijk naar welk land hij of zij terug moet. Of is het niet helemaal duidelijk of een land of een deel van het land wel of niet veilig is. Soms willen de landen van oorsprong niet meehelpen aan terugkeer. En soms zijn vluchtelingenkinderen zo vernederlandst dat ze niks hebben met het land van herkomst.

De groep uit de video hierboven zijn uitgeprocedeerde asielzoekers. Zij krijgen geen verblijfsvergunning en moeten Nederland uit. Deze mensen moet zelf hun terugkeer regelen. Doen ze dat niet, dan kan de vreemdelingenpolitie ze oppakken en op het vliegtuig zetten naar het land van herkomst.

Opdracht 4

Wat vind jij? Moeten gemeentes of de landelijke overheid zorgen voor (tijdelijke) opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers? Leg je antwoord uit met een argument waarom je dat vindt.

C. Kijk “#BOOS Docu: Terug naar je eige land”

Bekijk de onderstaande documentaire van #BOOS over asielkinderen.

Opdracht 5

Oké, de documentaire duurt misschien een beetje lang. Kijk in ieder geval de eerste 18 minuten, om de onderstaande vragen te beantwoorden.

A) Hoe komt het dat deze kinderen zo lang in Nederland kunnen blijven zonder dat ze een verblijfsvergunning krijgen?

B) Hoe kijk jij tegen deze situatie aan? Leg uit of je het wel of niet terecht vindt dat kinderen in deze situatie zijn terechtgekomen.

Extra: Verhaal van een vluchteling

In 2015 kreeg Nederland te maken met een “vluchtelingencrisis”. Er kwamen in korte zoveel Syriërs naar Nederland dat er onvoldoende opvanglocaties waren. Voor veel Nederlanders was het onduidelijk waarom er zoveel Syriërs naar Nederland toekwamen. Dit leidde tot protesten tegen extra opvanglocaties.

Opdracht 6

Speel Verhaal van een Vluchteling en ervaar zelf hoe het is om in een oorlogsgebied te zijn.

A) Welk verhaal heb jij gekozen?

B) Waar en hoe eindigt jouw verhaal?

 

Jouw feedback