Afbeelding Mensenrechten
Foto: Miko Guziuk

Mensenrechten

“Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren.”

Dit is het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het klinkt logisch, maar dat wij in Nederland deze rechten hebben is helemaal niet zo vanzelfsprekend.

Wat moet ik weten en kunnen?
  • Uitleggen wat mensenrechten zijn.
  • Weten waarom er mensenrechten zijn.

A. Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die je gewoon hebt omdat je een mens bent. Nederland heeft de mensenrechten overgenomen in de grondwet en andere wetten, waardoor de overheid deze rechten moet respecteren en beschermen. De eerste vijf mensenrechten zijn als volgt:

1. Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren.
2. De mensenrechten gelden voor wie je maar bent, waar je ook bent.
3. Je hebt recht op leven, vrijheid en veiligheid.
4. Slavernij is verboden.
5. Martelen is verboden.

Er zijn in totaal 30 mensenrechten, bekijk ze op de site van Amnesty International.

Opdracht 1

Kies uit de lijst met mensenrechten:

A) Twee rechten die belangrijk zijn voor mensen die op dit moment in een oorlogsgebied leven.

B) Twee rechten die belangrijk zijn voor mensen die in de gevangenis zitten.

C) Twee rechten die voor jou op dit moment belangrijk zijn. Licht je antwoord ook toe.

B. Waarom zijn er mensenrechten?

De bovenstaande video gaat over de ontwikkeling van mensenrechten. Van de oermensen tot de Romeinen, van de Franse Revolutie tot de Tweede Wereldoorlog: mensen hebben hard gestreden om vrij te zijn en gelijke rechten te hebben. Met de oprichting van de Verenigde Naties in 1945 kwamen 193 landen in de wereld voor het eerst bij elkaar om te praten over mensenrechten.

Opdracht 2

A) Wat zijn de Verenigde Naties?

B) Waarom is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens juist na de Tweede Wereldoorlog opgesteld?

C) De stem in de video zegt: “Het zijn nog steeds woorden op papier.” Leg uit wat de makers van de video hiermee bedoelen.

Tot ongeveer 200 jaar geleden was slavernij heel gewoon. Ondanks het verbod op slavernij, vind je op sommige plekken in de wereld nog steeds vormen van moderne slavernij.

Opdracht 3

A) Wat is een slaaf?

B) Waarom is een slaaf niet vrij?

C. Waar gaat het nog mis?

Amnesty International houdt zich bezig met het beschermen van de mensenrechten over de hele wereld. Medewerkers van de stichting zetten zich in voor mensen wiens rechten in gevaar zijn. Ook bezoeken ze landen om te kijken hoe het is gesteld met de mensenrechten.

In de onderstaande video’s bezoeken ze kinderen die een heel ander leven leiden dan kinderen in Nederland.

Opdracht 4

Kies uit de bovenstaande lijst twee video’s die je aanspreken. Geef bij beide video’s steeds antwoord op de onderstaande vragen:

A) Leg in twee zinnen uit waar deze video over gaat.

B) Welk mensenrecht wordt geschonden?

C) Wat raad jij de hoofdpersoon aan om te doen?

 

Jouw feedback