Verdragen

Afspraak tussen meerdere landen. De landen moeten zich aan deze afspraken houden.