Taalachterstand

Dat je de Nederlandse taal minder goed beheerst kan dan de meeste Nederlanders.