Segregatie

Verschillende bevolkingsgroepen leven gescheiden van elkaar.