Pluriformiteit

Inhoudelijke verschillen. Bijvoorbeeld: Pluriforme media. Een Christelijke omroep, een omroep voor jongeren etc.

Synoniemen:
mediapluriformiteit
Hoofdstuk(ken): Mediawijs