Overheidsbemoeienis

De mate waarin de overheid zich met haar burgers bemoeit.

Hoofdstuk(ken): Samenleving