Oppositie

Politieke partijen die niet deelnemen aan het bestuur, maar wel vertegenwoordigd zijn in de wetgevende macht.