Mensenrechten

De basisrechten van alle mensen. Bijvoorbeeld: Recht op eigen godsdienst en meningsvrijheid, of recht op gelijke behandeling.