Klassieke grondrechten

Grondrechten waardoor mensen worden beschermd voor de overheid. Bijvoorbeeld: recht op privacy, recht op gelijkheid, recht op vrijheid van godsdienst.