Immateriële schade

Schade als gevolg van een strafbaar feit die moeilijk in waarde (geld) is uit te drukken, omdat je deze schade niet ziet. Denk hierbij aan verdriet van nabestaanden, trauma’s van slachtoffers of een verbrand fotoalbum.