Halt-straf

Een alternatieve straf voor jongeren om niet voor de rechter te hoeven komen.