Digitalisering

Steeds meer handmatige werkzaamheden worden omgezet naar computergestuurde werkzaamheden.