Bestuurslaag

Een onderdeel van een land waarin beslissingen worden genomen voor een bepaald gebied. In Nederland kennen we bijvoorbeeld drie bestuurslagen: landelijk, provinciaal en gemeentelijk bestuur.