Asielzoekers

Vluchteling die (tijdelijk) in Nederland wil wonen.