Actieve overheid

Een actieve overheid heeft meer invloed op het dagelijks leven van mensen, door middel van wetten en regels proberen ze de sociale ongelijkheid te verminderen.